Actualities
FLPG

Výber finančného sprostredkovateľa pre nástroj Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee). SZRB Asset...

READ MORE
PRSL

Výber finančného sprostredkovateľa pre nástroj Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan –...

READ MORE
Energetická hospodárnosť...

Výber finančného sprostredkovateľa pre nástroj - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov. SZRB Asset...

READ MORE