Pridané

29 Jan 2018

Kategória:

SIH

Verejné obstarávanie finančných sprostredkovateľov

  • Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

    SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

    Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2018/S 018-037339 zo dňa 26.01.2018 a Vestníku verejného obstarávania č. 20/2018 zo dňa 29.01.2018 pod č. 1539-MSS. 

    https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/412371

 

  • Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 171-350639 zo dňa 7.9.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 8.9.2017 pod č. 12722-MDS.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/409741

 

  • Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL)

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio Risk Sharing Loan – PRSL) na podporu malých a stredných podnikov.

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č. 2017/S 107-215478 zo dňa 7.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č. 113/2017 zo dňa 8.6.2017 pod č. 8056-MDS. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/408474

 

  • Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee - FLPG)

SZRB Asset Management, a.s. ako správca fondu Slovak Investment Holding, a. s. týmto oznamuje začatie obstarávania zákazky Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee).

Všetky informácie o obstarávaní sú uvedené v príslušnom Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie č.2017/S 116-233532 zo dňa 20.6.2017 a Vestníku verejného obstarávania č.122/2017 zo dňa 21.6.2017 pod č.8579-MDS. 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/408911