Pridané

23 Mar 2018

Kategória:

Aktuality

Zmena termínu

Termín na predkladanie ponúk pre zákazku „Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie“ predĺžený do 3.4.2018 10:00.

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/412371