Investičný plán pre Európu
Oblasti investícií
www.www.eib.org

Investičný plán pre Európu

Jednou z hlavných priorít predsedu Európskej komisie J.-C. Junckera je podpora investícií a naštartovanie hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.  Európska komisia (EK) zverejnila svoj návrh investičného plánu pre Európu. EK a EIB očakávajú od tohto nástroja mobilizáciu dodatočných investícií na úrovni približne 315 mld. EUR. 


SZRB AM pôsobí ako národné poradenské a koordinačné centrum pre implementáciu Investičného plánu pre Európu a je partnerskou organizáciou Európskeho investičného poradenského centra (EIAH) v Slovenskej republike.


Súčasťou Investičného plánu pre Európu sú 3 piliere:

  • EFSI (European Fund for Strategic Investments / Európsky fond pre strategické investície) - podporuje strategické investície v kľúčových oblastiach, akými sú infraštruktúra, energetika, doprava, vzdelávanie, výskum a inovácie, ako aj rizikové financovanie  malých a stredných podnikov (SME).
  • EIAH (European Investment Advisory Hub /Európske investičné poradenské centrum) – centrum investičného poradenstva ponúkajúce širokú škálu poradenských služieb pre všetky fázy životného cyklu projektov 
  • EIPP (European Investment Project Portal / Európsky portál investičných projektov) - online portál pre propagáciu investičných projektov veľkému spektru medzinárodných investorov.    

 

Ďalšie informácie k Investičnému plánu pre Európu sú dostupné na stránke EIB.

Oblasti investícií

Oblasť

Produkt

Finančný sprostredkovateľ

 

Skryť filtre
Ukázať filtre