O nás

Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. bola založená na základe uznesenia vlády č. 736 z decembra 2013 ako iniciatíva, ktorej hlavným cieľom je podporovať národné investičné priority.

Aktivity SZRB AM je možné rozdeliť na tri hlavné oblasti:

  • Správa alternatívneho investičného fondu Slovak Investment Holding (SIH)
  • Správa Slovenského záručného a rozvojového fondu (SZRF)
  • Národný koordinačný orgán pre implementáciu Investičného plánu pre Európu