SIH
Oblasti investícií
Verejné obstarávanie finančných sprostredkovateľov
Schémy štátnej pomoci

SIH

Slovak Investment Holding, a. s. („SIH“) je alternatívny investičný fond, cez ktorý sú implementované finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020. Hlavným cieľom SIH je zlepšiť prístup k financovaniu pre projekty a inštitúcie pôsobiace v nasledovných oblastiach:

  • Dopravná infraštruktúra
  • Energetická efektívnosť
  • Odpadové hospodárstvo
  • Podpora sociálnej ekonomiky
  • Podpora malých a stredných podnikov

Finančné nástroje implementované cez SIH majú návratnú formu. Financovanie poskytované konečným prijímateľom je vykonávané prevažne prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.
Pre každú investičnú oblasť je navrhnutý finančný nástroj zohľadňujúci špecifiká danej oblasti s cieľom čo najviac zlepšiť podmienky financovania pre konečných prijímateľov. Medzi finančné produkty implementované prostredníctvom SIH patria najmä záručné produkty, úverové produkty a investície do vlastného imania.

Oblasti investícií

Oblasť

Produkt

Finančný sprostredkovateľ

 

Skryť filtre
Ukázať filtre