Smernice
Názov
Popis
Stiahnite si
Smernica SZRB AM

Politika boja proti podvodom

Smernica SZRB AM

Postup pri vybavovaní sťažnosti pre výber finančných sprostredkovateľov