SZRF
Oblasti investícií
www.szrf.sk

SZRF

Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF) je investičný fond, ktorý bol založený s cieľom implementovať v Slovenskej republike finančné nástroje zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013. Činnosť SZRF vychádza z iniciatívy JEREMIE, ktorej hlavným cieľom je podpora malých a stredných podnikov prostredníctvom zlepšenia prístupu k financovaniu ich rozvoja. 


S účinnosťou od 1.1.2016, spoločnosť SZRB Asset Management prevzala od Európskeho investičného fondu (EIF) riadenie a správu SZRF v plnom rozsahu.


Finančné nástroje SZRF majú návratnú formu a sú implementované prostredníctvom niekoľkých finančných sprostredkovateľov.
Financovanie pre malé a stredné podniky je vykonávané prostredníctvom troch finančných nástrojov. Sú to nástroje rizikového kapitálu, portfóliové záruky a portfóliové úvery.

Bližšie informácie o SZRF nájdete na stránke: www.szrf.sk

 

Oblasti investícií

Pre detailný prehľad finančných sprostredkovateľov na základe oblastí investícií a produktov kliknite nižšie.

Oblasti investícií

Oblasť

Produkt

Finančný sprostredkovateľ

 

Skryť filtre
Ukázať filtre